NL     ENG

Welkom bij EU-Advice

Bij EU-Advice weten wij wat er speelt op Europees en nationaal niveau, versterken wij uw organisatie voor optimale Public Affairs en wordt de vertaling gemaakt van wat Europees beleid en Europese wetgeving kan betekenen voor uw bedrijf of overheidsorganisatie.

EU-Advice biedt u oplossingen met een aanpak voor duurzaam resultaat. Dit doen wij onder andere door als kwartiermaker het versterken van een organisatie en coördineren van de ontwikkeling van een sterkere EU-strategie en opzetten van een intern netwerk van aanspreekpunten voor lobby. Ook adviseren en trekken wij lobbytrajecten en geven presentaties en workshops hierover.


EU-Advice staat ingeschreven in het Europese transparantieregister en is lid van de BVPA

Lees meer...

Contact

CONTACT

EU-Advice
Utrecht

T: 06 193 08 065
E: info@eu-advice.eu

Organisaties versterken voor Public Affairs

Wij versterken organisaties door als kwartiermaker de verbinding, zowel ambtelijk als bestuurlijk te verbeteren, en een sterke Public Affairs agenda neer te zetten. Voorafgaand schrijven we hier ook adviesrapporten over met concrete aanbevelingen voor het versterken ten behoeve van Public Affairs, lobby en het benutten van Europese gelden.

Gemeente Zwolle: Adviesrapport met aanbevelingen voor de organisatiestructuur voor Public Affairs en advies voor de ambtelijke top en College van B&W.

Lobby

Wij adviseren u over zowel Europese als nationale lobbystrategieën en voeren dit voor u uit. Hoe kunt u uw standpunten omzetten in een lobbydossier en een proactieve strategie om deze punten te verwezenlijken? Met welke actoren treedt u in overleg? Dit zijn de vragen waar wij u een antwoord op geven, waarna wij het traject oppakken.

Branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen: Lobby voor het promoten van Groene Steden en het concept van De Levende Tuin.

Projectleiding

Wij leiden projecten binnen organisaties en coördineren samenwerking tussen verschillende partijen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Gemeente Leiden: Opzetten van een project voor regionale samenwerking binnen de triple helix om jongeren naar werk te begeleiden.

Presentaties/workshops en werkbezoeken Brussel

Wij geven regelmatig presentaties over nieuwe beleidsontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en regionale samenwerking. Daarnaast organiseren wij werkbezoeken aan Brussel.

Gemeente Súdwest-Fryslân: Presentatie en workshop over EU subsidiemogelijkheden en de aanpak om deze subsidies aan te vragen.

Vereniging van Openbare Bibliotheken: Organisatie van een ontbijtsessie in Brussel met Europarlementariërs en andere belanghebbenden.